Teoria Poliwagalna

Teoria Poliwagalna

Zakochaj się w życiu i podejmij związane z nim ryzyko.

Wyobraź sobie, że czujesz się spokojna, otwarta na otoczenie, możesz swobodnie angażować się w kontakty z innymi.

Budzisz się w sobie oraz stale podtrzymujesz uczucie ciekawości i radości, oraz współczucie okazywane sobie samej.

Zaczynasz przemodelowanie swojego życia i piszesz na nowo historię swojego przyszłego Ja.

Masz poczucie bezpieczeństwa, zaufania i połączenia z innymi, które pozwolą Ci zakochać się w życiu i podjąć związane z nim ryzyko.

Teoria Poliwagalna na stres!

Teoria Poliwagalna to nowe spojrzenie na stres, wrażliwość na stres oraz homeostazę. Daje rewolucyjny wgląd w naturę traumy i reakcji stresowych organizmu człowieka. 

teoria-poliwagalna-sylwia-patrzalek-img-01
obudź się w sobie

Co to jest Teoria Poliwagalna?

Teoria Poliwagalna, której twórcą jest Amerykański psychiatra i neurolog Stephen Porges, to naukowa teoria o praktycznym zastosowaniu, wyjaśniająca zależność między zachowaniem, a hierarchicznym funkcjonowaniem układu nerwowego, oferując równocześnie nowe spojrzeń na problemy.

Teoria Poliwagalna wyjaśnia naturę traumy oraz reakcji stresowych organizmu. Pozwala zrozumieć, w jaki sposób trauma „rozgaszcza się” w organizmie, kształtuje życie i postrzeganie świata. Słowo „poliwagalny” odnosi się do nerwu błędnego (ang. Vagus nerve), który łączy ze sobą mózg i jelita.

Terapia Poliwagalna opiera się na najnowszej wiedzy jak wyregulować poziom pobudzenia.

Autonomiczny układ nerwowy

Doświadczasz życia od wewnątrz, poprzez neurocepcję i zmiany stanów autonomicznych oraz poprzez koregulację. Twoje doświadczenia są zapisane w szlakach autonomicznych: historie, traumy, depresji i lęku są zakorzenione w stanach rozregulowania współczulnego „walka lub ucieczka” i błędnego grzbietowego- „znieruchomienie”, a opowieści o dobrostanie są zakotwiczone w błędnym brzusznym stanie bezpieczeństwa „zaangażowanie społeczne”. Twój autonomiczny układ nerwowy pomaga Ci w radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami oraz kształtuje Twój sposób doświadczenia życia. Dokąd on Cię prowadzi? Zachęca Cię, by zbliżyć się do innych, czy skłania do wycofania się? Do tego, by otworzyć dłoń, czy do tego, by zacisnąć ją w pięść? Dobrą wiadomością jest to, że skoro autonomiczny układ nerwowy uczy się przez doświadczenie, tym samym możesz go przemodelować przez ciągłe doświadczenia w swoim życiu.

Życie jako przyszłe ja

Poprzez Terapię Poliwagalną przerwiesz nawykowe wzorce reakcji, zastępując je nowymi, odkryjesz swoje słabe miejsca w reakcjach autonomicznych i zastanowisz się, z czego czerpać siły i zasoby. Wzmocnisz swoją odporność autonomiczną do osiągnięcia elastyczności autonomicznej, by stać się swoim przyszłym Ja.

Życie w poczuciu bezpieczeństwa

Człowiek jest stworzeniem towarzyskim. Relacje z innymi są nam niezbędne do przetrwania. Jesteś biologicznie zaprogramowana na połączenie z innymi. Przez koregulację łączysz się z innymi i tworzysz wspólne poczucie bezpieczeństwa. Mając za sobą dużo doświadczeń koregulacji, dopiero wtedy zyskujesz zdolność do samoregulacji. Kiedy masz obok siebie drugą osobę, na której możesz polegać i która reguluje właściwie Twój stan autonomiczny, obie strony poddają się wzajemnemu rytmowi koregulacji i w takim połączeniu tworzą doświadczenie bezpieczeństwa.

Życie bez stresu

Teoria poliwagalna daje obszerny wgląd w reakcje stresowe organizmu i walkę z nimi. Reakcje na stres występują po kolei w przypadku stopniowej intensyfikacji bodźca stresowego i braku możliwości zapewnienia sprawczej odpowiedzi organizmu. W przypadku długiej ekspozycji na stres może już w krótkim czasie dochodzić do aktywizacji bardziej prymitywnych systemów. Co z kolei prowadzi do nieadekwatnych odpowiedzi na dany bodziec i zaburzeń psychicznych takich jak depresja, upośledzenia kontaktów społecznych, a także zaburzeń ze strony somatycznej: nadciśnienie tętnicze, astma, wrzodziejące zapalenie żołądka czy jelit i spadki odporności organizmu.

zapanuj nad emocjami

teoria poliwagalna - korzyści z jej praktykowania

Czy jesteś gotowa na zmiany?

Tylko Ty masz moc, aby zmienić swoje życie, uwalniając negatywne, ograniczające Cię przekonania i tworząc własną wewnętrzną transformację.

Scroll to Top