co-to-jest-podswiadomosc-blog-16-sylwia-patrzalek-img

Co to jest podświadomość? 4 wnioski z badań, które pomogą Ci zrozumieć podświadomość.

Jak osoba decyduje, czy praca z podświadomością przynosi rezultaty? Poznaj cztery wnioski z badań naukowych, które bardzo wnikliwie odpowiadają na to pytanie.

Liczy się to, że dzięki „terapii wiedzy” możesz rozpoznać Twoje zniekształcone procesy myślowe i podważyć ich prawdziwość. Liczy się Twoja inteligencja emocjonalna. Jeśli się zastanawiasz czy możesz zmienić swoje automatyczne myśli oraz towarzyszące im emocjonalne wzorce to odpowiedź brzmi: TAK.

Co się liczy:
 1. Co to jest podświadomość.
 2. Jak działa podświadomość.
 3. Wniosek nr 1: problemy z samokontrolą.
 4. Wniosek nr 2: natrętne myśli.
 5. Wniosek nr 3: negatywne inklinacje.
 6. Wniosek nr 4: styl afektywny.
 7. Jak wpłynąć na podświadomość.
 8. Podświadomość- ćwiczenie.
 9. Jakie są korzyści pracy z podświadomością.

Co to jest podświadomość?

Jonathan Haidt, profesor psychologii społecznej z Uniwersytetu w Nowym Jorku w książce „Szczęście. Od mądrości starożytnych po koncepcje współczesne” proponuje własną koncepcję umysłu. Pisze: jestem jeźdźcem na grzbiecie słonia. Trzymam w dłoniach wodze i pociągam za nie, mogę nakłonić słonia, żeby skręcił, zatrzymał się albo ruszył z miejsca. Mogę kierować biegiem wypadków pod warunkiem, że słoń nie ma własnych pragnień ani zachcianek. Kiedy jednak słoń naprawdę czegoś chce, nie mam przy nim żadnych szans.

Każda z nas ma w sobie małego jeźdźca i wielkiego słonia. Która część naszego umysłu to słoń, a co jest jeźdźcem? W jakich sytuacjach zdarza się jeźdźcowi stracić kontrolę nad słoniem? Jak nakłonić jeźdźca i słonia do lepszej współpracy?

Jak działa podświadomość?

By w pełni zrozumieć, w jaki sposób działa ludzki umysł- a tym samym – by poprawić jakość swojego życia, trzeba pojąć, że umysł jest podzielony na części, które czasami wchodzą ze sobą w konflikty. Na ogół zakłada się, że w każdym ludzkim ciele kryje się jedna osoba, lecz w pewnym sensie jest to raczej teatr, którego aktorzy mają wspólnie przedstawić sztukę, ale często okazuje się, że ci aktorzy nie są nawet zgodni co do tego, w jakiej grają sztuce. Komedii? Czy dramacie?

Budda porównał umysł do dzikiego słonia, który wędruje swobodnie, zgodnie ze swoim upodobaniem – aż do czasu, gdy powożący słoniem, poprzez wgląd w naturę swojego umysłu i rozwijanie mądrości, będzie w stanie go opanować.

„Przedtem ten umysł wędrował do woli, gdzie chciał, zgodnie ze swoimi upodobaniami- lecz teraz poprzez mądrość opanuje go zupełnie tak, jak powożący panuje nad słoniem, nawet będącym w okresie rui”

Jak zauważa profesor Jonathan Haidt racjonalność (umysł świadomy) w ogromnej mierze zależy od Twojej złożonej emocjonalności (umysłu podświadomego). Potrafisz rozumować tylko dzięki sprawnemu działaniu Twojego mózgu emocjonalnego. Metafora jeźdźca na grzbiecie słonia świetnie pokazuje, jak rozum i emocje ze sobą współdziałają, aby wywołać pożądane zachowania, ale to emocje (duża część słonia) wykonują większość tej pracy. Jeździec jest doradcą. Jeździec jest świadomą, planowaną i  kontrolowaną myślą. Słoń to przeczucia, reakcje fizjologiczne, emocje i intuicja, z których składa się system automatyczny. Kiedy zrozumiesz, że każdy z nich ma swoją formę inteligencji, dostrzeżesz, że owocem ich współtworzenia jest niezrównana twórczość w działaniu. Problem w tym, że słoń i jeździec nie zawsze pracują dla wspólnego dobra.

Platon z kolei wyobrażał sobie, że racjonalna część umysłu trzyma w dłoniach wodze, by zapanować nad parą koni – emocji i impulsów – ciągnących rydwan, który symbolizuje Ja.

Freud zaś twierdził, że umysł składa się z trzech części: z ego (świadomego i racjonalnego Ja), superego (sumienia, które czasami zbyt sztywno trzyma się reguł społecznych) oraz id (pragnienia, przyjemności i to już teraz) niczym koń zaprzężony do lekkiego powozu (rydwanu), woźnica (ego) rozpaczliwie próbuje zapanować nad głodnym, nerwowym, nieposłusznym koniem (id), podczas gdy ojciec woźnicy (superego) siedzi na tylnym siedzeniu i poucza syna- wytykając mu błędy. Freud proponował przerwać ten żałosny stan poprzez wzmocnienie ego i zapewnienie mu kontroli nad id oraz stworzenie niezależności od superego.

Budda, Platon i Freud dostrzegali tragizm sytuacji człowieka, który próbuje narzucić swoją wolę czemuś, co jest dużo silniejsze od niego.

Co to jest podświadomość? Próby zdefiniowania podświadomego umysłu.

Paul McLean, dyrektor laboratorium badań nad mózgiem w Natural Institute of Metal Health zaproponował „trójdzielny model mózgu oparty na 3 stadiach ewolucji”. Wyróżnił trzy struktury: mózg gadzi, mózg ssaczy i korę nową.

Mózg gadzi lub pień mózgu działa odruchowo, jest impulsywny, zawiera zaprogramowane sztywne reakcje, kieruje się instynktem samozachowawczym. Jest to przydatne, gdy widzisz nadjeżdżający samochód z dużą prędkością w Twoim kierunku i instynktownie odskakujesz w inne miejsce. Kontroluje on podstawowe funkcje konieczne do przeżycia: rytm serca, oddychanie, instynkt walki lub ucieczki, odżywienie i reprodukcję, poczucie bezpieczeństwa. Wykrycie jakiegokolwiek zagrożenia skłania do reakcji typu walka, ucieczka lub zastygnięcie. Co powoduje, że mózg gadzi wyłącza wyższe ośrodki neuronalne i przejmuje kontrolę nad całym organizmem. Zatrzymuje racjonalne myślenie i uruchamia trzymane w pogotowiu zapasy energii. 

Mózg ssaczy ściśle współpracuje z pniem mózgu i wywołuje stany emocjonalne, które są powiązane  określonymi znaczeniami. Układ limbiczny stale ocenia obecną sytuację: Czy to jest dobre, czy to jest złe?. Skłania, by dążyć do tego, co jest dobre/ przyjemne, a oddalać się od tego, co złe/ nieprzyjemne. Daje on poczucie tego, co jest dla Ciebie rzeczywiste, prawdziwe i ważne, ale nie umie zakomunikować tych odczuć umysłowi świadomemu. Umysł podświadomy jest źródłem uczuć i z nich czerpie informacje, opiera swój system wartości na doświadczaniu siły emocji.

Kora mózgowa stanowi świadomą część mózgu. Kształtuje swój system wartości przez racjonalną interpretację doświadczenia. Pozwala ona na kreowanie nowych skojarzeń, myślenie, planowanie i podejmowanie decyzji- które uwalniają od przymusu reagowania wyłącznie na aktualną sytuację. Środkowa kora przedczołowa jest ośrodkiem empatii i harmonijnego współbrzmienia z innymi: uspokaja emocjonalnie reaktywne warstwy podkorowe.

Z powodu tych różnic te trzy części mózgu często popadają ze sobą w konflikty, co świetnie ujął autor i wykładowca Ken Keys: 

Mimo że nasza kora mózgowa ma większe możliwości przetwarzania informacji niż jakikolwiek istniejący komputer, nowy mózg nie jest niestety podłączony do starego mózgu i nie monitoruje go za pomocą sprzężenia zwrotnego, co jest konieczne dla optymalnego funkcjonowania. Tak więc nowy mózg, umysł świadomy, analizuje problemy i wypracowuje racjonalne rozwiązania, często kompletnie nie mając pojęcia o tym, co się dzieje w starym mózgu, umyśle podświadomym, którym rządzą nieracjonalne uczucia (…) co stanowi istotę problemu. Słaba komunikacja pomiędzy starym a nowym mózgiem jest źródłem problemów w codziennym życiu. Stary mózg może na przykład omijać systemy kontrolne umysłu racjonalnego i uzewnętrznić emocje, przez długie lata tłamszone w podświadomości (…) często robiąc przy tym z igły widły. Nowy mózg, działający w czasie teraźniejszym, zna siłę, kompetencje i wartość człowieka, a mimo to podświadomość, w odpowiedzi na życiowe wyzwania, uruchamia nieefektywne, niestosowne reakcje oparte na negatywnym programowaniu z dzieciństwa”.

Rozwój kory czołowej wydaje się obiecującym wyjaśnieniem podziału umysłu. Być może kora czołowa- siedlisko rozumu- dała początek istnieniu jeźdźca, który przejął kontrolę -chociaż niecałkowicie- nad bardziej prymitywnym układem limbicznym.

Charakterystyczne cechy słonia- umysłu podświadomego:
 • Generuje wrażenia, uczucia i tendencje, które stają się przekonaniami, postawami i zamiarami, jeśli są zaakceptowane przez analityczną część umysłu.
 • Działa automatycznie i szybko, niemal bez wysiłku, bez poczucia świadomej kontroli i poza polem uwagi.
 • Przetwarza dane dość powierzchownie bez zagłębiania się i zbędnej analizy.
 • Tłumi wątpliwości przy niespójnych informacjach.
 • Skupia się na istniejących już danych, a brakujące ignoruje.
 • Preferuje potwierdzanie  i przyjmowanie na wiarę.
 • Przywiązuje przesądną wagę do zdarzeń mało prawdopodobnych, wyimaginowanych, lecz zagrażających.
 • Traktuje łatwość przetwarzania danych  jako dowód ich prawdziwości.
 • Korzysta ze znanych i wyuczonych reakcji.

Problemy z samokontrolą

Profesor Walter Mischel z Uniwersytetu Stanfordzkiego przeprowadził eksperyment z dziećmi w wieku przedszkolnym. Podczas jego trwania dziecko otrzymało smakołyk- piankę. Następnie składano dziecku obietnicę, że jeśli zaczeka ze zjedzeniem pianki kwadrans, to otrzyma jeszcze drugą. Zaskakujące było to, że dzieci, które przezwyciężyły kontrolę bodźcową i poczekały na nagrodę, w wieku lat kilkunastu potrafiły skuteczniej opierać się pokusom, skupiać się na nauce i panować na sobą, kiedy sprawy nie toczyły się po ich myśli. Na czym polegał ich sekret?

Dzieci te zawdzięczały swoje powodzenia sposobom wykorzystywania ograniczonej kontroli umysłowej, aby kierować swoją uwagą. Mischel odkrył, że te dzieci odnoszą sukces, które odwracają wzrok od kuszących słodkości, zatykają sobie oczy albo są w stanie myśleć o innych przyjemnościach.

Takie umiejętności stanowią jeden z aspektów inteligencji emocjonalnej- zdolności do rozumienia i regulowania własnych uczuć i pragnień.

Kiedy masz wysoki poziom inteligencji emocjonalnej, jesteś zręcznym jeźdźcem- wiesz, jak odwrócić uwagę słonia albo nakłonić go do odpowiednich zachowań, bez staczania z nim otwartego pojedynku na siłę woli. Trudno jest siłą woli- świadomym umysłem, który stanowi 5% -pokonać system autonomiczny- podświadomy- czyli 95%. Prędzej czy później umysł świadomy, niczym nadwyrężony mięsień- zmęczy się i osłabnie, podczas gdy umysł podświadomy pracuje automatycznie bez wysiłku, niemal w nieskończoność. Kiedy odkryjesz, jak istotna jest kontrola bodźców, możesz wykorzystać ją na własny użytek. Możesz zmienić bodziec w swoim otoczeniu, unikając bodźców niepożądanych albo wypełniając swoją świadomość myślami o mniej przyjemnych aspektach kuszących rzeczy.

Natrętne Myśli

Don Wegner, psycholog społeczny, swoim słynnym badaniu, poprosił osoby, żeby starali się nie myśleć o konkretnej rzeczy- na przykład o białym niedźwiedziu. Co istotne, kiedy badany przestaje tłumić myśl, ona powraca z jeszcze większą siłą i odtąd jeszcze trudniej o niej zapomnieć. Wegner opisuje to zjawisko „paradoksalnego procesu” kontroli umysłowej. Kiedy system przetwarzania kontrolowanego, czyli umysł świadomy, wpływa na nasze myśli (nie myśl o białym niedźwiedziu) wyznacza jasno określony cel, monitoruje na bieżąco postępy, aby sprawdzać działania i trafnie rozpoznać moment osiągnięcia celu. Gdy Twoim celem jest wykonanie działania w świecie zewnętrznym (na przykład rezerwacja stolika w restauracji), system ten działa bardzo efektywnie. Gdy jednak Twój cel jest wewnętrzny- umysłowy- system ten przynosi skutki odwrotne do zamierzonych. 

„Procesy automatyczne sprawdzają: Czy nie myślę o białym niedźwiedziu?,  sam akt sprawdzania przywołuje tę myśl i wkłada dużo więcej uwagi w odwrócenie świadomej uwagi od „zakazanego” tematu. Procesy automatyczne i kontrolowane zaczynają sobie nawzajem przeszkadzać i zmuszają się do coraz większego wysiłku.” Można zauważyć, że umysł świadomy szybko się męczy (procesy przetwarzania kontrolowanego), a niestrudzony podświadomy umysł (procesy automatyczne) działa bez przeszkód przywołując całe stada białych niedźwiedzi.

Najbardziej jednak uporczywe są stłumione albo wyparte myśli. Są one nieprzyjemne, gdyż wzbudzają lęk i wstyd. Jednak nieudane próby wypierania takich myśli mogą zmienić je w obsesję lub wrogą nieświadomość, co powoduje, że walczysz ze swoją nieświadomością- znaną naturą zwierzęcą. A tak naprawdę stanowisz całość- jesteś  jeźdźcem i słoniem. I pamiętaj, że obaj mają mocne strony i wyjątkowe umiejętności. 

Wydarzenia w świecie zewnętrznym mają na Ciebie wpływ poprzez Twój sposób interpretacji. Kiedy nauczysz się kontrolować te interpretacje, będziesz mogła panować nad otaczającym Cię światem. Jeździec nie może postanowić, że się zmieni, a później rozkazać słoniowi, aby przystał na jego nowy plan. Trwała zmiana, wymaga gruntownego przeszkolenia słonia. A to wymaga pracy.

Inklinacja negatywna 

Dlaczego słoń jest skłonny do  koncentrowania się na zmartwieniach, doznanej krzywdzie czy złości? Dlaczego skupia się na negatywnych doświadczeniach, a nie przywiązuje większej wagi do tych pozytywnych? Co sprawia, że pamięta drobne przykrości, a z trudem przypomina sobie przyjemne chwile?

W toku ewolucji mózg rozwinął się tak, aby szybko się uczyć i wyciągać lekcje ze złych doświadczeń. Ostrzegał przed niebezpieczeństwami oraz wychwytywał zagrożenia, by przetrwać. Dzisiaj nie musisz każdego dnia walczyć o życie, ale mózg nadal działa tak samo- negatywną sytuację uznaje za zagrożenie i „pamięta” o wiele dłużej niż pozytywne doświadczenie.

„Nawet najwspanialszego zdrowia nie jesteśmy świadomi równie mocno, jak najbłahszej choroby”.

Benjamin Franklin

Reakcje na zagrożenia i przykre doznania są szybkie, silniejsze do pohamowania niż reakcje na okazje i przyjemności. Ta reguła nazwana inklinacją negatywną (negativity bias) często uwidacznia się w badaniach psychologicznych. W związku małżeńskim potrzeba przynajmniej pięciu pozytywnych i konstruktywnych działań, aby zrekompensować szkodę wyrządzoną przez jeden destrukcyjny czyn. Ludzki umysł reaguje na negatywne bodźce szybciej, bardziej intensywnie i z większą uporczywością niż na równorzędne bodźce pozytywne. Zachowaniem osoby kierują dwa przeciwstawne systemy motywacyjne; system zbliżania się, który wywołuje pozytywne emocje i chęć przybliżania się oraz system wycofywania się, który wywołuje emocje negatywne i wzbudza motywację do wycofania się i unikania.

Styl afektywny

Pojęcie afektu odnosi się do odczuwalnych, czy też doświadczalnych aspektów emocji. Można powiedzieć, że styl emocjonalny przedstawia codzienny „układ sił” między systemem zbliżania się a systemem wycofywana. Osoby, które częściej potwierdzają zdania, które znajdują się poniżej, preferują styl nastawiony na zbliżanie się:

Jeśli widzę w czymś szansę, na czym mi zależy, to podejmuję działania. 

Kiedy spotyka mnie coś dobrego, to ma to na mnie silny wpływ.

Zawsze chętnie próbuję nowych rzeczy, bo wiem, że dzięki temu się rozwijam.

Osoby, które z kolei potwierdzają poniższe zdania, preferują styl nastawiony na wycofywanie się:

Czasami martwię się, że popełnię błąd.

Jeśli spotykam się z krytyką, to reaguję emocjonalnie.

Porównując się z innymi doświadczam wielu niepokojów.

A jaki styl preferujesz TY?

Kiedyś słyszałam rozmowę, podczas której osoba użalała się nad swoją sytuacją życiową- osoba o negatywnym stylu afektywnym- poradzono jej, aby zmieniła pracę, albo przeprowadziła się do innego miasta. Na co ona odparła: To nie ma sensu- ja umiem być nieszczęśliwa w dowolnym miejscu. Możesz zmienić swój stan emocjonalny, ale nie da się tego zrobić samą siłą woli. Trzeba zrobić coś, co zmieni Twój repertuar dostępnych myśli. Świetnie sprawdzają się medytacja i terapia poznawcza -„terapia wiedzy”.

Jak wpłynąć na podświadomość?

Co zyskujesz dzięki medytacji?

Medytacja ma na celu zmianę autonomicznych procesów myślowych- ujarzmienia słonia. Dowodem ujarzmienia słonia jest wyzbycie się wszelkich doczesnych przywiązań. Według Buddy przywiązania przypominają grę w ruletkę, w której ktoś inny kręci kołem, a gra jest ustawiona w taki sposób, że im dłużej grasz, tym większe ponosisz straty. Jest tylko jeden sposób, aby wygrać- trzeba odejść od stołu. Aby to zrobić- by zapanować nad reakcjami na zmienne koleje losu- potrzeba wprowadzić medytację, by ujarzmić własny umysł. Budda odkrył, że medytacja ujarzmia i poskramia słonia. A praktykowana codziennie, przez kilka miesięcy, może zmniejszyć częstotliwość doświadczania negatywnych, pełnych lęku, natrętnych myśli i poprawić Twój stan emocjonalny.

Dlaczego warto zastosować  „terapię wiedzy”?

Aaron Beck, psychiatra z Uniwersytetu Pensylwanii, twórca terapii poznawczej,  uważał,  iż trzeba  analizować  wzory zniekształconych procesów myślowych, rozpoznawać i podważać te myśli. Osoby mają wiele głębokich intuicyjnych przekonań (umiejscowionych w słoniu) i często „posługują się racjonalnym rozumowaniem nie po to, żeby dociec prawdy, ale żeby wymyślać argumenty, które uzasadniałyby te przekonania”. Często osoby cierpiące na depresję zwracają się przeciwko sobie i są głęboko przeświadczone o trafności trzech wzajemnie powiązanych przekonań, które Beck nazywa „poznawczą triadą” depresji. Te zniekształcenia poznawcze to „jestem do niczego”, „świat wokół mnie jest zły”, „moja przyszłość rysuje się w ponurych barwach”.

„Jedyną prawdziwą podróżą byłoby iść nie ku nowym krajobrazom, ale mieć inne oczy”.

Marek Proust                                                                      

Nie tylko osoby cierpiące na depresję wydają się być uwięzione w pętli sprzężenia zwrotnego- negatywne myśli wzbudzają w nich negatywne uczucia, które jeszcze bardziej zniekształcają procesy myślenia. Beck odkrył, że można przerwać to błędne koło, zmieniając negatywne myśli. Terapia poznawcza polega na wychwytywaniu takich myśli, zapisywaniu ich, nazywaniu, tkwiących w nich podłoża zniekształceń poznawczych, aż wreszcie znajdowania innych, bardziej wspierających sposobów myślenia. Skuteczność tej terapii jest sprawdzona, gdyż uczy jeźdźca, jak powinien szkolić słonia, zamiast chodzić z nim w otwarte spory. A codzienne, praktyczne ćwiczenia pozwalają najskuteczniej szkolić słonia.

 Po każdym przeformułowaniu i pomyślnie wykonanym zadaniu doświadczysz poczucia ulgi lub przyjemności- jako mała forma nagrody.  To jak smakołyk podany słoniowi jako pozytywne wzmocnienie- nagroda za nowe zachowanie. Poprzez stopniowe kształtowanie własnych reakcji możesz zmienić swoje automatyczne myśli, a co za tym idzie- swoje emocjonalne  wzorce. Skutki terapii poznawczej utrzymują się długo,  ponieważ w trakcie programu słoń został  wyszkolony od nowa. Budda miał rację — to, czego potrzebujesz to metoda poskromienia słonia- stopniowego przemodelowania swojego umysłu. Przeczytaj również artykuł na moim blogu Przeprogramuj swój umysł.

Podświadomość- ćwiczenie

Przeprogramuj swój mózg, żeby zmienić negatywne nastawienie dzięki technikom poznawczo – behawioralnym, neuronauce i uważności.

Piotr jest w pracy. Jest właśnie przerwa na lunch. Piotr poczuł przypływ energii, gdyż mógł się zrelaksować. Uśmiechnął się do kolegów i koleżanki z pracy, która mu się podobała. Jeden z kolegów przeszedł obok niego, nie zauważając go, więc stwierdził, że myśli o projekcie i jest nim przejęty, ale nie przywiązał do tego większej uwagi. 

Z kolei Ola poczuła ogromne zmęczenie i już martwiła się kolejnymi projektami. Na korytarzu poczuła wrogość widząc zmarszczone brwi jej koleżanek. Była pewna, że ją oceniają. Kolega, który jej się podobał nie zauważył jej, poczuła się odrzucona. Chcąc porozmawiać z koleżanką, która była małomówna uznała, że ta była na nią zła.

Zapytasz pewnie, o co tu chodzi? Dlaczego taka sama sytuacja powoduje zupełnie różne zachowania? Różnica polega na tym, że Piotr ma ogólnie pozytywne nastawienie, a Ola ma negatywne. W wyniku ewolucji człowiek został zaprogramowany tak, aby zauważać, to co negatywne i pomijać to, co pozytywne. Dobra wiadomość jest taka, że możesz przeprogramować swój mózg tak, aby rzadziej zwracał uwagę na fałszywe alarmy, a częściej na to, co pozytywne. Być może pomyślisz: „Czy ignorowanie negatywów i skupianie się tylko na pozytywach nie oznacza życia złudzeniem? Negatywne informacje są ważne i prawdziwe. Nie chcę być osobą, która myśli, że wszystko jest piękne i nie dostrzega, co się dzieje w rzeczywistości”.  Słuszna uwaga. Zgadzam się z Tobą. Jeśli z lasu wyskoczy niedźwiedź i będzie chciał Cię zaatakować, to nie możesz sobie wmawiać, że to szelest liści spowodowany przez ptaka. Wtedy negatywne informacje mogą być bardzo ważne. Istotne jest, by nie interpretować różnych informacji zbyt negatywnie.

Powszechne przejawy negatywnego nastawienia:
 • Negatywne podejście jako pozycja wyjściowa
 • Przesadny krytycyzm wobec siebie i brak umiejętności wybaczania sobie błędów
 • Kultywowanie poczucia winy i „biczowanie” się za błędy
 • Skłonność do przesadnego narzekania
 • Życie z niskim poczuciem własnej wartości
 • Skłonność do zamartwiania się 
 • Obawa przed porażką i morderczy perfekcjonizm
 • Skłonność do wyolbrzymionych reakcji na różne sytuacje

Rozpoznaj u siebie przejawy negatywnego nastawienia. Poniżej znajdziesz przykład negatywnego nastawienia. 

1)   Przejawy negatywnego nastawienia.

Wciąż myślę o tym, że znajoma tak naprawdę mnie nie lubi, ale jest tylko miła.

2)  Jak to oddziałuje na moje życie.

Odcinam się od znajomej, nie odpowiadam na jej wiadomości. Chcę być sama i się nad sobą poużalać.

3)   Jak zmieniłoby się moje życie po zakwestionowaniu tego. 

Spotykałabym się ze znajomą i spędzałabym czas z nią, bardziej cieszyłbym się życiem.

4) Wyzwalacze.

Media społecznościowe, znajoma jedzie na wakacje z grupą osób.

Co to jest podświadomość – korzyści z pracy z umysłem

Znasz już przejawy negatywnego nastawienia, wiesz, jak wpływa ono na Twoje życie i w jakich okolicznościach najczęściej się pojawia. Zatem jak możesz je podważyć? Pierwszy krok polega na tym, by zatrzymać się i dostrzec jedną pozytywną informację, którą mogłaś pominąć. Co zadziwiające, nie musisz nawet wierzyć w tę wyłuskaną informację, by Ci pomogła. Już zakwestionowanie automatycznego procesu pomoże zmienić zespół obwodów neuronalnych w Twoim mózgu i pozwoli Ci postrzegać rzeczywistość w bardziej zrównoważony, realistyczny sposób. Teraz Twoja kolej!

Korzyści pracy z podświadomością:

 • Przezwyciężysz lęk
 • Przestaniesz się krytykować
 • Będziesz tu i teraz
 • Uwolnisz się od bólu emocjonalnego
 • Zwiększysz odporność psychiczną
 • Zmienisz perspektywę z negatywnego nastawienia na pozytywne
 • Wyciszysz silne emocje
 • Przestaniesz odkładać pracę na później
 • Staniesz się człowiekiem pewnym siebie
 • Zachowasz to, co udało Ci się osiągnąć

Kiedyś nauczysz się pracy z podświadomym umysłem, by tworzyć swoje Przyszłe Ja. Pytanie tylko brzmi: Jaką relację stworzysz ze swoim podświadomym umysłem?

Liczy się to:

Za Tobą użyteczna wiedza na temat działania umysłu świadomego i podświadomego. Dowiedziałaś się jak kształtować umiejętności inteligencji emocjonalnej. Nauczyłaś się w jaki sposób radzić sobie z natrętnymi myślami. Pokazałam Ci jak przeprogramować swój mózg by uzyskać pozytywne nastawienie. Wystarczy już tylko wykorzystać tę wiedzę w praktyce.

Zródła: 

Harry W. Carpenter Potęga Twojej Podświadomości

Joseph Murphy Potęga Podświadomości

Jonathan Haidt Szczęście. Od mądrości starożytnych po koncepcje współczesne

Steve Peters Milczący przewodnicy

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top